Zrób to sam.

Zwykle w lutym i marcu w dużych wspólnotach mieszkaniowych odbywają się obowiązkowe zebrania właścicieli. A co jeśli zarząd (lub zarządca) – mimo takiego obowiązku wynikającego z ustawy lub uchwały właścicieli lokali – zebrania nie zwoła?

Jeżeli w Twojej wspólnocie nie ustaliliście szczególnych zasad postępowania w takiej sytuacji, powinieneś sam wziąć się do pracy i zwołać zebranie. Ustawa o własności lokali stanowi bowiem, że jeśli zarząd (lub zarządca) nie zwoła obowiązkowego corocznego zebrania, wówczas zebranie to może zwołać każdy z właścicieli.

Wydaje się proste, prawda? Wspominałam już o zasadach zwoływania zebrań. Jednak przepisy ustawy o własności lokali w tej sprawie są adresowane do zarządu lub zarządcy, który ma obowiązek zwołać zebranie coroczne (lub nieobowiązkowe, z inicjatywy właścicieli posiadających minimum 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej).

Uważam, że te zasady mogą mieć zastosowanie do zwoływania zebrań przez właściciela (oczywiście w takich wspólnotach, gdzie ich członkowie nie zdecydowali się uregulować inaczej tych spraw). Jeśli więc zarządca lub zarząd Twojej wspólnoty uchyla się od wykonania swoich obowiązków, wówczas po prostu wybierz termin, godzinę i miejsce zebrania. Następnie zastanów się o czym będziecie rozmawiać, a potem przygotuj porządek obrad (wskazówki co powinno się w nim znaleźć są tutaj). Na końcu wyślij zawiadomienia oraz porządek obrad do każdego z właścicieli lokali w Twojej wspólnocie. Możesz takie zawiadomienia dostarczyć osobiście. Pamiętaj jednak, że należy to zrobić najpóźniej na tydzień przed zaplanowanym przez Ciebie terminem zebrania.

Moim zdaniem takie samodzielne zwołanie zebrania możliwe jest także wtedy gdy zarząd (lub zarządca) mimo wniosku właścicieli posiadających co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej, nie zwoła zebrania nieobowiązkowego. W przeciwnym wypadku trzeba byłoby czekać do obowiązkowego zebrania corocznego, a przecież jeśli członkowie wspólnoty chcą dodatkowego zebrania, to zwykle mają ku temu jakiś ważny powód. W takim przypadku nie musisz wiecznie czekać na zarząd (lub zarządcę). Możesz zrobić to sam postępując jak wyżej.

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

WITOLD 28 czerwca, 2016 o 01:12

A co zrobić Pani Mecenas, gdy Zarząd nie dochowując wymogów Art. 32 zwołuje „zebranie mieszkańców Wspólnoty” w terminie 4 dni bez podania porządku obrad, na początku zebrania Prezes Zarządu stwierdza: „może ktoś zrobi notatkę z naszego spotkania” i następnie Zarząd gremialnie składa rezygnację i rozwiązuje za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym z księgową Wspólnoty.
Zarządu nie ma. Nie ma kto zwołać zebrania zebrania lub przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – zgodnie z u.w.l. oba prawa ustawa przypisuje Zarządowi. A właściciele okazuje się że ustawowo w naszym przypadku zostali ubezwłasnowolnieni. Czy tylko wniosek o zarządcę przymusowego jest rozwiązaniem naszego problemu?

Odpowiedz

Natalia Klima-Piotrowska 7 lipca, 2016 o 16:25

Szanowny Panie,
Można by zaskarżyć uchwały z uwagi na nieprawidłowy sposób zwołania zebrania, ale chyba nie o to chodzi w Pana pytaniu.
Jeśli nie ma zarządu, zebranie mogą zwołać właściciele by zarząd powołać na nowo. Przepisy ustawy o własności lokali co do sposobu zwoływania zebrań, jak i głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów są dość liberalnie postrzegane przez sądy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

henryk 11 września, 2016 o 17:07

Szanowna Pani Mecenas
Zakladam , ze Zarzad nie zwola dodatkowego zebrania z inicjatywy 1/10 wlascicieli. Wg Pani
moge rozeslac do czl. Wspolnoty powiadomienie na moj wniosek o zebraniu. Ale jest problem,
administrator Wspolnoty decyzja Zarzadu nie udzieli adresow zaslaniajac sie ustawa o ochronie danych
osobowych. Czy ma prawo to zrobic , czy nie. Mam ok. 70% adresow czl. Wspolnoty
Z powazaniem
Henryk Reszke

Odpowiedz

Artur 20 października, 2016 o 09:26

Administrator MUSI udostępnić Panu te dane. Dokładniej, każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma wgląd do wszystkich dokumentów wspólnoty, w tym do finansów, umów, czy chociażby danych teleadresowych pozostałych członków.

Odpowiedz

Natalia Klima-Piotrowska 9 listopada, 2016 o 21:45

Szanowny Panie Henryku,
Istotnie Pan Artur ma rację. Administrator, a także zarząd ma obowiązek podać Panu dane członków wspólnoty, które są Panu niezbędne do wykonywania uprawnień współwłaściciela. W tym przypadku będą to dane adresowe.
Problem jednak w tym, że przepisy za odmowę udzielenia takiej informacji nie przewiduje żadnej sankcji. Jedyną sankcją jest potencjalna zmiana administratora i/lub zarządu.
Może Pan także zwrócić się do GIODO z zapytaniem w tej sprawie i mając odpowiedź na piśmie (jestem przekonana, że zgodną z Pana oczekiwaniami) żądać ponownie danych właścicieli lokali.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Darek 4 czerwca, 2018 o 14:37

A co zrobić, jeśli za dodatkowe zebranie Zarządca żąda od Wspólnoty 500,00 zł netto za pokrycie kosztów zwołania zebrania.

Odpowiedz

Natalia Klima-Piotrowska 6 września, 2018 o 17:36

Szanowny Panie,
To jakie są koszty czynności zarządcy powinno wynikać z umowy o zarządzanie. Jeśli nie ma tam mowy o dodatkowej stawce, żądania zarządcy są bezpodstawne.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: