luty 2014

Wspominałam we wcześniejszych wpisach że, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi jest jednym z obowiązkowych punktów corocznego zebrania właścicieli lokali. Dziś chciałabym opowiedzieć Ci trochę na temat absolutorium, bo często zdarza mi się słyszeć pytania od zarządców i członków wspólnot po co ono w ogóle jest. Myślę, że najłatwiej zdefiniować je jako ocenę pracy zarządu […]

Porządek musi być.

Ostatnio zwróciła się do mnie klientka z kilkoma pytaniami dotyczącymi zebrania właścicieli. Pytała jak prawidłowo zwołać takie zebranie i co może, a co powinno być jego przedmiotem. O zasadach zwoływania czy też zawiadamiania członków wspólnoty o zebraniu pisałam niedawno. A dziś chcę Ci opowiedzieć o porządku obrad zebrania i jego ewentualnych modyfikacjach. Porządek obrad to […]

Jeśli jesteś zarządcą lub członkiem wspólnoty, doskonale wiesz, że pierwszy kwartał każdego roku to czas zebrań właścicieli. Dlatego pewnie Cię zainteresuje jak takie zebranie prawidłowo zwołać. Zgodnie z ustawą o własności lokali o zebraniu właścicieli zawiadamia zarząd lub zarządca (któremu zarząd powierzono w akcie notarialnym). Zawiadomić trzeba każdego lokatora co najmniej na tydzień przed terminem […]

Całkiem niedawno, bo 29 stycznia b.r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął ważną uchwałę. Ważną dla lokatorów, którzy mają problemy z deweloperem. A ściślej z usterkami, wadami, „niedoróbkami”, czyli przeciekającym dachem, odpadającą elewacją czy poręczami, bądź ciągle psującą się windą. Sąd Najwyższy uznał, że ​właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową […]