Mała wspólnota

Decyzje małej wspólnoty

Przeglądając statystyki bloga zauważyłam, że często w wynikach wyszukiwania, które Cię interesują, pojawia się pytanie o głosowanie lub uchwały w małej wspólnocie. Wyjaśnię to raz na zawsze: jeśli w małej wspólnocie właściciele nie wprowadzili szczególnych, odmiennych od ustawowych, zasad zarządu nieruchomością wspólną, to w takiej wspólnocie nie podejmuje się uchwał i nie głosuje się. Jak […]

Zarząd sądowy w małej wspólnocie mieszkaniowej

Ostatnio wspominałam o uprawnieniu do żądania wyznaczenia zarządcy przez sąd, które przysługuje mniejszościowemu członkowi małej wspólnoty (a także mniejszościowemu współwłaścicielowi), jeśli większość narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. O wyznaczenie zarządcy sądowego może zwrócić się również każdy współwłaściciel w sytuacji, gdy nie można uzyskać zgody więkoszści co do spraw dotyczących zwykłego zarządu. Okazuje się, że temat ten jest […]

Zgodnie z obietnicą wracam do tematu sporów w małej wspólnocie. Z wcześniejszych wpisów dowiedziałeś się co zrobić, gdy nie da się uzyskać zgody większości współwłaścicieli w sprawach zwykłych, albo gdy brak jest jednomyślności co do spraw niezwykłych. Może się jednak zdarzyć, że większość członków małej wspólnoty (lub jeden członek posiadający ponad 50% udziałów) podejmie decyzję, która […]

W ostatnim wpisie dotyczącym sporów w małych wspólnotach mieszkaniowych (i między współwłaścicielami nieruchomości, w których dotąd nie wyodrębniono samodzielnych lokali) opisałam sposób działania w przypadku, gdy właściciele nie potrafią się dogadać w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, czyli niezwykłych (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Dziś – zgodnie z obietnicą – kilka słów o tym co zrobić, […]

Kilka dni temu czytelniczka bloga zapytała mnie jak postępować z członkiem małej wspólnoty, który blokuje decyzje innych właścicieli. Smaczku sprawie dodaje fakt, że tym „blokującym” jest gmina, która nie chce się zgodzić na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w celu sfinansowania remontu budynku. A pozostali członkowie wspólnoty w tym budynku mieszkają i widzą jak ich dom powoli […]