Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego

Jeśli jesteś użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, to zapewne dotarło do Ciebie, że 1 stycznia 2019 r. prawo to przekształci się automatycznie, czyli z mocy samego prawa w prawo własności.

Pisałam już dość ogólnie o procedurze przekształcenia, a dzisiaj mam dla Ciebie trochę szczegółów.

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego – co potrzebujesz?

Na początek zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Jest ono konieczne, by przekształcenie ujawnić księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Wydaje je, w zależności od tego czyją własnością był dotąd grunt, na którym stoi Twój budynek lub budynek, w którym jest Twój lokal:

  • starosta (ewentualnie prezydent miasta w miastach na prawach powiatu), jeśli grunt był własnością Skarbu Państwa,
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa, jeśli grunt był własnością odpowiednio: gminy, powiatu lub albo województwa.

Dla porządku trzeba dodać, że zaświadczenia wydają także inne podmioty, ale dotyczy to niewielkiej części gruntów. Większość zaświadczeń będzie wydawana przez starostę albo odpowiednie władze gminy, powiatu lub województwa.

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek lub z urzędu. Innymi słowy możesz zwrócić się do właściwego organu o jego wydanie i wówczas powinieneś je otrzymać w ciągu 4 miesięcy od otrzymania wniosku. Jeśli tego nie zrobisz, organy mają obowiązek wydać zaświadczenia dla każdego użytkownika i współużytkownika wieczystego w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli co do zasady najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Pamiętaj, że jeśli zaświadczenie będzie wystawiane z urzędu, bez Twojego wniosku, zostanie ono wysłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli ten adres jest nieaktualny, czym prędzej popraw go, bo inaczej doręczenie będzie skuteczne, a Ty możesz nic o tym nie wiedzieć.

Dlaczego to jest ważne? Bo w zaświadczeniu jest szereg istotnych informacji.

Treść zaświadczenia

Zaświadczenie zawiera:

  • oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej (tak! Przecież przekształcenie dotyczy także nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi), według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej,
  • potwierdzenie przekształcenia,
  • informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia, jak również o możliwości wniesienia opłaty jednorazowo i zasadach jej wnoszenia,
  • pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty (o ile właściciel nie zgadza się z informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty),
  • jeśli konieczne jest uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – informację o oznaczeniu i dacie tego zezwolenia.

Skutki wydania zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego

Właściwy organ wysyła zaświadczenie do właściwego sądu wieczystoksięgowego w terminie 14 dni od wydania. Stanowi ono podstawę wpisu prawa własności (lub współwłasności) w księdze wieczystej, a także podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę przekształceniową. Sąd dokonuje wpisów z urzędu i doręcza Ci zawiadomienie o wpisie na adres wskazany w zaświadczeniu (czyli ten, który widnieje w ewidencji gruntów i budynków). Nie musisz płacić za wpisy w księdze wieczystej.

W terminie 2 miesięcy od doręczenia zaświadczenia możesz złożyć do właściwego organu wniosek o ustalenie opłaty przekształceniowej lub okresu jej wnoszenia w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z tą wysokością lub okresem.

Nadto masz obowiązek uiszczać opłatę przekształceniową także wtedy, gdy złożysz wniosek o jej ustalenie w drodze decyzji. Po wydaniu decyzji uiszczone opłaty zostaną rozliczone.

Zakładam, że opłata za przekształcenie, jej wysokość, sposób ustalenia, czas, przez który będziesz musiał płacić, to zagadnienia, które najbardziej Cię interesują. Już za kilka dni poświęcę im kolejny wpis.

Uważasz ten post za wartościowy, a może znasz kogoś, komu się przyda? Udostępnij go na swoim Facebooku!

Natalia Klima-Piotrowska
adwokat

***

Nie musisz płacić 150 zł za parkowanie

Wiedziałeś, że aż w 75% polskich gospodarstw domowych jest co najmniej jeden samochód?

I że według stanu na 8 czerwca 2017 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 28,5 miliona pojazdów, w tym około 22 miliony samochodów osobowych? [Czytaj dalej…]

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin 16 stycznia, 2019 o 08:54

No super wpis, bardzo mi się przydał.

Odpowiedz

Ryszard 10 lutego, 2019 o 19:53

Uważam ten post za bardzo wartościowy i dlatego z wielką przyjemnością umieściłem go na swoim Facebook. Przykro o tym pisać, ale wiedza obywateli na temat likwidacji z dniem 1 stycznia 2019 r dzierżawy wieczystej i wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości przeznaczonych na mieszkania jest tragiczna a prawdę mówiąc to zerowa. Właściciele mieszkań nie zdają sobie sprawy z tego, że ta ustawa jest praktycznie nie do przecenienia . Przecież to prawdziwa „rewolucja” w przywracaniu Polakom praw, które im się należą od zakończenia II wojny światowej.
Serdecznie pozdrawiam autorkę artykułu, Panią adwokat Natalię Klima-Piotrowską. Dziękuję.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: