Co to znaczy, że wspólnota mieszkaniowa jest tzw. “ułomną osobą prawną”?

Jak pewnie pamiętasz z poprzednich wpisów (a jeśli nie, to zapraszam do lektury), wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej lub inaczej – tzw. ułomną osobą prawną. Dla porządku wypada dodać, że ten charakter wspólnot jest dyskusyjny. Wprawdzie Sąd Najwyższy podjął w tej sprawie uchwałę mającą moc tzw. zasady prawnej, jednak w orzecznictwie pojawiają się poglądy, że wspólnota mieszkaniowa nie może być odrębnym od właścicieli lokali podmiotem praw i obowiązków. O argumentach przemawiających za jednym i drugim stanowiskiem opowiem w kolejnych wpisach, a tym razem chcę Ci wyjaśnić na czym polegają uprawnienia wspólnot będące przyczyną owych kontrowersji.

Ustawodawca wyposażył wspólnoty mieszkaniowe w zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz zdolność pozywania i bycia pozwaną. Co to oznacza?

W uproszczeniu mówiąc wspólnota mieszkaniowa może coś kupić – na przykład sprzęty służące do utrzymania nieruchomości wspólnej w czystości i porządku. Wspólnota może także zaciągnąć zobowiązanie na przykład zatrudniając pracownika, któremu będzie zobowiązana płacić wynagrodzenie (wprawdzie w tym przypadku nabywa także pewne uprawnienia, jednak to temat na osobną dyskusję).

Zdolność pozywania i bycia pozwaną wspólnoty mieszkaniowej polega na tym, że może ona występować jako strona w sprawach sądowych. Jeśli zatem wspólnota zleci wykonanie remontu klatki schodowej, który zostanie wykonany wadliwie, a wykonawca nie będzie chciał usunąć usterek, wówczas to nie poszczególni współwłaściciele nieruchomości wspólnej, a właśnie wspólnota będzie uprawniona do wystąpienia do sądu z pozwem o obniżenie ceny za wadliwe prace. Gdyby z kolei wspomniany wyżej zatrudniony przez wspólnotę pracownik nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia, wówczas mógłby pozwać wspólnotę mieszkaniową, a nie wszystkich właścicieli lokali ją tworzących.

Podsumowując, można stwierdzić, że ustawodawca wyposażając wspólnoty mieszkaniowe w opisane uprawnienia chciał usprawnić ich funkcjonowanie. Czy ten efekt udało się osiągnąć? I tak, i nie. Uprawnienia te wywołują szereg kontrowersji, począwszy od tego czy wspólnota jest czy też nie jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Jak już się domyśliłeś z moich wpisów, skłaniam się do tego pierwszego poglądu, który znajduje odzwierciedlenie we wspomnianej już uchwale Sądu Najwyższego.

O tym i o innych problemach związanych z uprawnieniami wspólnoty mieszkaniowej opowiem w kolejnych wpisach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: