Czy wspólnota mieszkaniowa może być pokrzywdzona przestępstwem?

Ostatnio zwróciła się do mnie wspólnota mieszkaniowa, która padła ofiarą oszustwa. Poza standardowymi czynnościami takimi jak wezwanie do zapłaty, zdecydowaliśmy wraz z zarządem, że złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I wtedy musiałam się zastanowić czy wspólnota mieszkaniowa w ogóle może zostać pokrzywdzona przestępstwem.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. Czy wspólnotę mieszkaniową można zaliczyć do którejś z tych kategorii? Nie. Ale tu przychodzi „z pomocą” Kodeks cywilny. Art. 33(1) stanowi, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jeśli zatem – kierując się powoływaną już przeze mnie w poprzednim wpisie uchwałą Sądu Najwyższego – uznamy, że wspólnota jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, wówczas musimy dojść do wniosku, że także może być pokrzywdzoną w rozumieniu kodeksu postępowania karnego z wszelkimi wynikającymi stąd prawami.

Gdyby jednak uznać, że wspólnota mieszkaniowa nie może być odrębnym od właścicieli lokali podmiotem praw i obowiązków, wówczas należałoby dojść do wniosku, że nie mogłaby zostać pokrzywdzona przestępstwem. Nie posiadałaby ona bowiem „dóbr prawnych”, które podlegałyby ochronie prawa karnego, przy czym w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi takim dobrem jest najczęściej ich mienie lub inaczej – majątek.

I tu pojawia się kolejne pytanie, na które odpowiem Ci w kolejnych wpisach – skoro wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa, to czy może ona posiadać własny majątek?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/wspolnotymaleiduze.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: