Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – a ile to będzie kosztowało?

Już 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności. Było już w blogu o ogólnych zasadach przekształcenia oraz o zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie. Dzisiaj czas na koszty.

Zapewne wiesz, że każdy użytkownik wieczysty (a także współużytkownik) ma obowiązek w terminie do 31 marca każdego roku uiszczać bez wezwania opłatę za użytkowanie wieczyste w ustalonej przez właściwy organ wysokości. Po 1 stycznia 2019 r. będziesz musiał płacić tzw. opłatę przekształceniową.

O obowiązku wnoszenia opłaty właściwy organ (zwykle starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo województwa) poinformuje Cię w zaświadczeniu. Będzie tam także informacja o wysokości opłaty i okresie jej wnoszenia.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – ile będziesz musiał płacić?

Zgodnie z art. 7 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Innymi słowy: będziesz rocznie płacić tyle ile płaciłbyś za użytkowanie wieczyste.

Jak długo będziesz płacić?

Przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

W jakim terminie musisz zapłacić?

Co do zasady za każdy rok z góry do dnia 31 marca.  Wyjątkiem jest opłata za rok 2019, którą trzeba będzie zapłacić do 29 lutego 2020 roku. W rezultacie, jeśli nie zrobisz tego wcześniej, w 2020 roku zapłacisz dwa razy – do końca lutego za rok 2019 i do końca marca za rok 2020.

Czy jeśli sprzedasz nieruchomość nadal będziesz musiał płacić?

Nie. Po sprzedaży obowiązek przechodzi na kolejnego właściciela, poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku sprzedaży.

Przykład? Proszę bardzo:

Teraz płacisz rocznie z tytułu użytkowania wieczystego 200 zł. Tyle samo (co do zasady) zapłacisz do 29 lutego 2020 r. i do 31 marca 2020 i przez kolejne 18 lat. Czyli łącznie: 2.400 zł. Jeśli jednak w 2025 roku sprzedasz nieruchomość, wówczas w 2026 roku opłatę zapłaci nabywca nieruchomości.

Pamiętaj, że opłatę przekształceniową możesz zapłacić jednorazowo w całości. Możesz także w każdej chwili spłacić kwotę pozostałą do zapłaty.

Możesz także w pewnych sytuacjach zapłacić mniej… ale o tym w kolejnym wpisie.

Natalia Klima-Piotrowska
adwokat

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

***

Czym zarządza wspólnota mieszkaniowa, czyli kilka słów o nieruchomości wspólnej

Wspominałam już we wcześniejszych wpisach, że wspólnota mieszkaniowa zarządza nieruchomością wspólną. Myślę, że nadszedł czas by nieco więcej powiedzieć na jej temat.

Ustawa o własności lokali definiuje nieruchomość wspólną jako grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Proste, prawda [Czytaj dalej…]

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agata 7 marca, 2019 o 14:31

Dzisiaj otrzymałam ciekawe pismo od Wójta pewnej gminy. W piśmie tym wójt tłumacząc, konieczność rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie pod względem możliwości przekształcania prawa uw w prawo własności, zobowiązuje wszystkich jego adresatów w tym mnie do „przedłożenia w terminie do 30 marca 2019 dokumentów potwierdzających, że oddana na moją rzecz nieruchomość jest gruntem zabudowanym na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 1 ust 2 nowej ustawy.
Pytam siebie, siebie samej, co ten Wójt wymyślił? Czy nie przesadził trochę ? Czy organ gminy mógł wystosować takie pismo ? Przecież posiada ewidencję nieruchomości w w swojej gestii i to On ma największy dostęp do danych.
Dodane zostało na końcu pisma, że zaświadczenia będą wydawane z urzędu tylko w stosunku do tych przypadków, w których zostaną wykazane przesłanki ustawowe.
Poproszę o rozjaśnienie tego przypadku.

Odpowiedz

Mateusz 1 marca, 2022 o 21:06

Dziękuję, bardzo przydał mi się Pani wpis!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: