Po co są nam potrzebne wolne sądy?

20170828_104409

Na pewno słyszałeś kiedyś o użytkowaniu wieczystym – to prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub gminy. Użytkownik wieczysty włada nieruchomością gruntową jak właściciel, może także swoje prawo sprzedać, z tym, że musi uiszczać właścicielowi opłaty roczne za to korzystanie (pisałam o tym kiedyś tutaj). Poza tym prawo to jest ograniczone w czasie – zwykle ustanawia się je na 99 lat, ale zdarzają się i krótsze okresy.

Często zdarza się, że na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste budowane są budynki wielolokalowe. Często na takich gruntach budują deweloperzy. Być może więc i Ty jesteś właścicielem lokalu, z którym związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a nie w prawie własności.

Co to oznacza dla Ciebie jako właściciela? Wspólnota istniejąca w takim budynku funkcjonuje na dokładnie takich samych zasadach, na jakich w każdej innej nieruchomości, gdzie właściciele lokali są równocześnie współwłaścicielami nieruchomości. Dotyczy to także sytuacji, w których gmina (lub – rzadziej – Skarb Państwa) nadal posiada w nieruchomości niewydorębnione lub wyodrębnione lokale. Mimo to przy podejmowaniu decyzji przez wspólnotę mieszkaniową właściciele lokali mają tyle głosów ile udziałów w prawie użytkowania wieczystego, a gmina (lub Skarb Państwa) resztę.

Wspominałam powyżej, że użytkowanie wieczyste jest ograniczone w czasie. Co zatem stanie się jeśli okres, na który zostało ustanowione zakończy się? Jaki to będzie miało wpływ na prawo własności do lokalu?

Sądy wypowiadały się w tej sprawie i orzeczenia zmierzały w dwóch przeciwnych kierunkach – w części wyroków sądy uznawały, że zakończenie okresu użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie prawa własności lokalu, ponieważ było ono związane z prawem, które przestało istnieć. Wiele było jednak takich wyroków, gdzie sądy uznawały, że prawo własności do lokalu będzie istnieć nadal, ponieważ prawo użytkowania wieczystego ma tzw. charakter akcesoryjny czyli jest związane z prawem własności lokalu.

Tak czy siak, taka rozbieżność w orzecznictwie jest dość przerażająca, prawda? Nikt z nas nie chciałby chyba znaleźć się w sytuacji, w której miałby stracić prawo własności swojego mieszkania bo wygasło jakieś inne prawo z nim związane…

Na szczęście problem dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich i skierował pytanie do Sądu Najwyższego w powyższej sprawie. W miniony piątek Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę o sygn. III CZP 11/17, w której stwierdził:

Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.

Uff…

I właśnie dlatego potrzebne są nam wszystkim wolne sądy.  Gdyby bowiem sędziowie nie kierowali się prawem oraz własną wiedzą i doświadczeniem, czyli inaczej mówiąc – gdyby sędziowie nie byli niezawiśli i ulegali wpływom osób trzecich, mogliby uznać, że konieczna jest ochrona interesu Skarbu Państwa lub gmin. A wtedy odpowiedź na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich mogłaby być inna.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/wspolnotymaleiduze.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: