A jednak przestępstwo (i dwa wykroczenia)

W zeszłym roku opowiadałam Ci o senackim projekcie zmiany kodeksu karnego, który był wymierzony w tzw. czyścicieli kamienic.

10 września Sejm przyjął ostateczną wersję zmian i dodał do art. 191 paragraf 1a, zgodnie z którym: kto w celu określonym w § 1 (czyli zmuszenia innej osoby do określonego działania lub zaniechania) stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dodatkowo ustawą znowelizowano także prawo budowlane nakładając na właściciela lub zarządcę nieruchomości obowiązek przeprowadzenia kontroli w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2 (który przewiduje – ogólnie rzecz biorąc – obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym itp.).  Kontrolę należy przeprowadzić w terminie 3 dni od zgłoszenia, a jej nieprzeprowadzenie jest nowym wykroczeniem zagrożonym grzywną.

W przypadku stwierdzenia naruszeń lub ingerencji organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz ich usunięcia lub przywrócenia stanu poprzedniego. Decyzja jest natychmiast wykonalna i może zostać ogłoszona ustnie. Jeśli decyzja nie zostanie wykonana, właściciel lub zarządca może zostać ukarany za (drugie nowe) wykroczenie grzywną do 2.000 zł.

Cel zmian jest znany – chodzi o ochronę lokatorów przed bardzo dotkliwymi w skutkach metodami właścicieli i firm windykacyjnych mających na celu zmuszenie ich do wyprowadzki. Na przykład: wyłączenie prądu, zakręcenie wody, czy zamurowanie drzwi. Dotąd nie można było takich zachowań ścigać karnie, bo stanowiły tzw. przemoc pośrednią. Po wejściu w życie nowelizacji lokatorzy zyskają nowy oręż przeciwko czyścicielom i właścicielom.

Pisząc o projekcie zmian zastanawiałam się czy podwyżka czynszu, często będąca jedną z metod prowadzących do pozbycia się lokatorów, będzie rozpatrywana w kategoriach tego nowego przestępstwa. Skoro przemocą pośrednią jest wszelkiego rodzaju przymus psychiczny lub emocjonalny, to znaczne podwyższenie czynszu może być za taki przymus uznane. Ale takie rozumienie przemocy pośredniej powoduje istotne ograniczenie prawa własności, bo przecież właściciel może dowolnie kształtować opłaty za korzystanie z jego własności, o ile spełnione są warunki określone w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Ostateczny kształt nowelizacji nie rozstrzyga moich wątpliwości. Z pewnością będą się w tej sprawie musiały wypowiedzieć sądy. Myślę jednak, że jeśli jako właściciel będziesz postępować zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, nie masz się czego obawiać.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Jolanta 17 października, 2016 o 21:43

Prosze o porade , sprawa pilna.
Prosze napisać cenę usługi
Jolanta Dekundy

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: