Kiedy znowu się spotkamy?

Według niektórych pandemię koronawirusa pożegnaliśmy już dawno i „możemy się uśmiechnąć”. Rzeczywistość jednak pokazuje, że do pokonania COVID-19 jeszcze nam trochę brakuje, a obostrzenia wprowadzane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wciąż obowiązują i są ciągle modyfikowane.

COVID-19

COVID-19 – kiedy będziemy mogli odbyć roczne zebranie ogółu właścicieli?

Dla wspólnot mieszkaniowych – ich członków, zarządów, a także dla zarządców – ciągle aktualne pozostaje pytanie: kiedy będziemy mogli odbyć roczne zebranie ogółu właścicieli?

Przecież zgodnie z przepisami mieliśmy to zrobić do końca marca… No ale wtedy, wiadomo, siedzieliśmy w domach, był „totalny lockdown”, a ustawodawca przedłużył termin do odbycia zebrań o okres do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jako że stan epidemii wciąż obowiązuje, zarządy i zarządcy wspólnot, w których zebrania nie odbyły się wiosną, są „w terminie”, co oznacza, że nie mają obowiązku ich zwołania i odbycia do końca epidemii.

Czytaj dalej >>>

Już 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności. Było już w blogu o ogólnych zasadach przekształcenia oraz o zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie. Dzisiaj czas na koszty.

Zapewne wiesz, że każdy użytkownik wieczysty (a także współużytkownik) ma obowiązek w terminie do 31 marca każdego roku uiszczać bez wezwania opłatę za użytkowanie wieczyste w ustalonej przez właściwy organ wysokości. Po 1 stycznia 2019 r. będziesz musiał płacić tzw. opłatę przekształceniową.

O obowiązku wnoszenia opłaty właściwy organ (zwykle starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo województwa) poinformuje Cię w zaświadczeniu. Będzie tam także informacja o wysokości opłaty i okresie jej wnoszenia.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – ile będziesz musiał płacić?

Zgodnie z art. 7 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Innymi słowy: będziesz rocznie płacić tyle ile płaciłbyś za użytkowanie wieczyste.

Czytaj dalej >>>

Jeśli jesteś użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, to zapewne dotarło do Ciebie, że 1 stycznia 2019 r. prawo to przekształci się automatycznie, czyli z mocy samego prawa w prawo własności.

Pisałam już dość ogólnie o procedurze przekształcenia, a dzisiaj mam dla Ciebie trochę szczegółów.

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego – co potrzebujesz?

Na początek zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Jest ono konieczne, by przekształcenie ujawnić księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Wydaje je, w zależności od tego czyją własnością był dotąd grunt, na którym stoi Twój budynek lub budynek, w którym jest Twój lokal:

Czytaj dalej >>>

Użytkowanie wieczyste – sztandar wyprowadzić

No i stało się. Albo raczej stanie się.

Po latach połowicznych rozwiązań 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się z mocy samego prawa w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów będzie miała do Ciebie zastosowanie jeśli:

Czytaj dalej >>>

Skarga nadzwyczajna – dyżur telefoniczny

3 kwietnia 2018 r. pojawiła się w polskim systemie prawnym nowa instytucja – skarga nadzwyczajna.

Skarga nadzwyczajna

Przysługuje ona od prawomocnych orzeczeń w przypadku, gdy:

  • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji
  • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
  • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Czytaj dalej >>>