Porządek musi być.

Ostatnio zwróciła się do mnie klientka z kilkoma pytaniami dotyczącymi zebrania właścicieli. Pytała jak prawidłowo zwołać takie zebranie i co może, a co powinno być jego przedmiotem. O zasadach zwoływania czy też zawiadamiania członków wspólnoty o zebraniu pisałam niedawno. A dziś chcę Ci opowiedzieć o porządku obrad zebrania i jego ewentualnych modyfikacjach.

Porządek obrad to dokument obrazujący planowany przebieg zebrania. Co powinno być przedmiotem takiego zebrania (i znaleźć się w porządku obrad)? Jego treść będzie się różnić w zależności od tego czy chodzi o zebranie obowiązkowe (odbywane raz do roku w pierwszym kwartale) czy nieobowiązkowe (zwoływane w razie potrzeby w dowolnych terminach).

Porządek obrad zebrania obowiązkowego musi zawierać pewne konieczne punkty:

  • uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  • ocena pracy zarządu lub zarządcy,
  • sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Można więc stwierdzić, że na zebraniu obowiązkowym członkowie wspólnoty powinni po pierwsze ocenić sposób zarządzania nieruchomością wspólną, a także pracę zarządu (lub zarządcy) w minionym roku. Po drugie, są zobowiązaniu podjąć decyzje na przyszłość co do sposobu zarządzania nieruchomością oraz ustalić opłaty na ten cel.

Co jeszcze – poza wymienionymi, obligatoryjnymi sprawami – może znaleźć się w porządku obrad zebrania obowiązkowego? Wszystko co zarząd (lub zarządca) albo właściciele uznają za konieczne i istotne. Pamiętaj przy tym, że porządek obrad nie ma charakteru „bezwzględnie obowiązującego”. To oznacza, że można go modyfikować i to zarówno przed zebraniem, jak i w trakcie, składając odpowiednie wnioski o podjęcie dyskusji na interesujący Cię temat. Nie musisz więc informować z wyprzedzeniem zarządu (lub zarządcy), że chcesz na zebraniu poruszyć jakąś sprawę. Wystarczy, że zapytasz o nią w czasie zebrania.

Porządek obrad zebrania nieobowiązkowego jest dowolny. O jego treści decyduje zwykle przyczyna, dla której zebranie jest zwoływane. Są jednak przypadki, w których zarząd (lub zarządca) zwołując zebranie nieobowiązkowe musi zawrzeć w porządku obrad określone zagadnienia. Chodzi o sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które dla swojej ważności wymagają uchwały właścicieli lokali – na przykład udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej.

Na koniec przypomnę Ci, że powyższe zasady mają zastosowanie jeśli członkowie wspólnoty nie uregulowali odmiennie sposobu odbywania zgromadzeń. Pamiętaj przy tym, że ustawa o własności lokali zakłada tu daleko idącą dowolność, zarówno co do formy, jaki i przedmiotu zebrań właścicieli. Nie ma drobiazgowych uregulowań dotyczących przebiegu zebrania, zasad jego protokołowania, zmian w porządku obrad. Czasem warto zastanowić się nad ich wprowadzeniem, choćby na potrzeby konkretnego zebrania. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych sporów, gdyby któryś z członków wspólnoty był niezadowolony z podjętych na zebraniu uchwał.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karina 31 marca, 2015 o 00:27

Witam Pani Natalio
gratuluje Różyczki – Księżniczki 🙂

mam pytanie, z którym coraz częściej się spotykam jako zarządca nieruchomości:
w powyższej wypowiedzi pisze Pani: „….Nie ma drobiazgowych uregulowań dotyczących przebiegu zebrania…”, czy są zatem jakieś bardziej ogólne regulacje, inne niż wewnętrzne regulaminy w tym zakresie przyjmowane uchwałą Wspólnoty ?

Pozdrawiam
Karina Krawczykowska

Odpowiedz

Natalia Klima-Piotrowska 13 kwietnia, 2015 o 22:35

Witam. Dziękuję za miłe słowa o córeczce – to rzeczywiście prawdziwa Księżniczka, a na dodatek bardzo grzeczna Księżniczka 🙂
Wracając do tematu wspólnot i zebrania – niestety nie ma takich regulacji. W mojej ocenie w interesie wspólnoty jest wprowadzić taki regulamin. Wówczas jest mniej miejsca na dowolność, bałagan i zarzuty członków wspólnoty, że coś zostało przeprowadzone niewłaściwe.
Szczerze mówiąc dotyczy to wielu kwestii w funkcjonowaniu wspólnot, bo jak zapewne Pani wie, brak drobiazgowych regulacji dotyczy nie tylko przebiegu zebrania. To z jednej strony ma sens, ale często wywołuje sporo wątpliwości. Dzięki temu ja z kolei mam o czym pisać 🙂
Pozdrawiam

Odpowiedz

Paweł 18 lutego, 2017 o 18:15

Witam Pani Natalio,

Czy ta dowolność modyfikacji porządku obrad oznacza, że obecna na zebraniu mniejszość (np. 15% spośród wszystkich członków) może odrzucić w ogóle spod głosowania jeden ze zgłoszonych wcześniej projektów uchwał ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Natalia Klima-Piotrowska 4 maja, 2017 o 23:28

Szanowny Panie,
Ustalenie porządku obrad nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, zatem nie jest w tej sprawie konieczna uchwała wspólnoty. Stąd zmiany podczas zebrania są dopuszczalne. Jeśli jakaś uchwała nie została poddana pod głosowanie można żądać jej podjęcia w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr C 19 lutego, 2017 o 13:53

Witam.
Mam następujący problem: kilka dni temu było zebranie podsumowujące rok, na rozliczeniu rocznym widniała informacja o zaległych opłatach stałych za dostarczaną wodę. Ponoć za dwa lata ( w dodatku nie ostatnie tylko 2011 i 2012) nie naliczono nam tej opłaty.
Czy zarządca może wyciągnąć od nas te pieniążki za zaległe lata, mimo że za tamte lata podpisaliśmy uchwałę zatwierdzającą zgodność wydatków – absolutorium
Piotr

Odpowiedz

Natalia Klima-Piotrowska 4 maja, 2017 o 23:30

Żądałabym przedstawienia szczegółowego wyjaśnienia dlaczego zarządca żąda kwot za lata 2011 i 2012 (Czy to jego inwencja czy przedsiębiorstwa wodociągowego). Roszczenia za ten okres są już przedawnione, zatem jeśli to dostawca wody teraz sobie o nich przypomniał to jego problem. Konkretnej oceny mogłabym dokonać jednak dopiero po analizie dodatkowych wyjaśnień od zarządcy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Sambor 30 grudnia, 2018 o 17:20

Zasadniczo podchodząc do sprawy można powiedzieć, że gapowe trzeba płacić, czyli niech płaci ten, kto sprawy nie dopilnował w odpowiednim czasie. Jednak można również spróbować polubownie ją załatwić z dokładnym sprawdzeniem wszystkich dokumentów i za zgodą większości właścicieli. Jeżeli właściciele chcą płacić za czyjąś nieodpowiedzialność, to niech płacą.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aleksandra 30 stycznia, 2019 o 15:11

Dzień dobry,

mamy wkrótce zebranie wspólnoty, na którym ma zapaść uchwałą w sprawie zmiany regulaminu. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu: w przypadku, gdy właściciele lokali nie biorą udziału w głosowaniu (nie oddali swego głosu na tak, na nie lub się wstrzymali), nie oddali głosu w drodze indywidualnego zbierania głosów, przyjmuje się że w drodze „milczącego akceptu” oddali głos na tak.

1. Czy taki zapis w regulaminie Pani zdaniem jest zgodny z prawem?

Zarząd rozesłał właścicielom pełnomocnictwo dla jednej i tej samej osoby, które obejmuje umocowanie do: reprezentowania na zebraniu wspólnoty (bez wskazania daty tego zebrania) oraz do głosowania na uchwałami (bez oznaczenia tych uchwał).
2. Czy takie pełnomocnictwo jest ważne?
3. Czy jedna i ta sama osoba może reprezentować więcej właścicieli?
Uprzejmie dziękuję za pomoc oraz łączę serdeczne pozdrowienia

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: