Duża wspólnota mieszkaniowa – formy zarządu nieruchomością wspólną, cz. I.

Dziś chcę Ci opowiedzieć o formach zarządu nieruchomością wspólną, jakie może stosować duża wspólnota mieszkaniowa, choć część z nich może wystąpić także w małej wspólnocie.

Z poprzedniego wpisu dowiedziałeś się czym różni się duża wspólnota mieszkaniowa od małej wspólnoty. Wiesz więc, że w przypadku tzw. dużej wspólnoty, czyli takiej, w której wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali jest więcej niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. Musisz jednak pamiętać, że członkowie wspólnoty, czyli właściciele lokali też mogą mieć tu coś do powiedzenia.

Ustawa o własności lokali pozwala właścicielom na zawarcie umowy, w której określą sposób zarządzania nieruchomością wspólną. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, przy czym można ją zawrzeć zarówno na etapie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali, jak i później (do tego czasu będą obowiązywały zasady zarządu określone w ustawie o własności lokali). Zwróć uwagę, że umowę określającą zasady zarządzania nieruchomością wspólną mogą zawrzeć także członkowie małej wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli chodzi o treść takiej umowy, ustawa o własności lokali zakłada tu pełną dowolność wskazując jedynie, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej lub prawnej. Jednocześnie jednak, jeśli w umowie nie zostaną określone odmienne od ustawowych zasady zarządzania, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy ustawy o własności lokali w tej sprawie.

Co istotne, w razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Jeśli więc zamierzasz nabyć lokal w budynku wielomieszkaniowym, powinieneś sprawdzić czy dotychczasowi członkowie wspólnoty mieszkaniowej zawarli umowę w sprawie zasad zarządzania nieruchomością wspólną, a jeśli tak, to jakie zasady przyjęli.

Pomocna będzie tutaj księga wieczysta nieruchomości wspólnej. Wystarczy, że zajrzysz do jej działu III, w którym obowiązkowo ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie współwłaścicieli, a także osobę zarządcy, jeśli go ustanowiono. Pamiętaj przy tym, że w braku wpisu w sprawie zasad zarządu w dziale III księgi wieczystej domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy o własności lokali.

Jeśli członkowie dużej wspólnoty mieszkaniowej nie zdecydują się na zawarcie umowy regulującej zarząd nieruchomością wspólną, wówczas będą zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. W skład takiego zarządu mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, zarówno spośród członków wspólnoty, jak i spoza jej grona. Właściciele lokali mogą w każdym czasie podjąć uchwałę o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach całego zarządu bądź jego poszczególnych członków.

Ustawa o własności lokali zawiera przepisy regulujące kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jego uprawnienia i obowiązki, czy zasady reprezentacji wobec osób trzecich. O tych wszystkich kwestiach dotyczących zarządzania dużą wspólnotą mieszkaniową opowiem Ci w kolejnych wpisach.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/wspolnotymaleiduze.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: